ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับ User + Password
สำหรับ login เข้าสู่ระบบ Member ของคุณทันที